Fundacja Rozwoju Ortopedii i Rehabilitacji
ul. Niemcewicza 1
85-064 Bydgoszcz
mail: admin@froir.pl
tel.: 052 322 52 52